Hvad skete der med åben og nysgerrig?


Spørger du mig, er det helt fint at masser af mennesker ikke vil vaccineres, at nogle ikke synes at en familie nødvendigvis kræver én kvinde og én mand, og at en hel del andre har det lige omvendt.

Fred være med det.

Bare fordi man selv har et fast standpunkt, behøver man ikke opføre sig som en militant ayatollah, og gøre hvad man kan for at dømme divergerende opfattelser ude. Vi behøver ikke alle sammen være ens, og hvor ville verden dog være et trist sted at være (ligesom alle andre) hvis vi var . . . !

Glæder mig for min del over at bo i et land, hvor 2 mennesker af samme køn kan blive kirkeligt viet. Men glæder mig ikke mindre over at være medlem af en folkekirke, hvor det er præsternes ret at henvise til en kollega, måtte de ikke selv ønske at forestå den pågældende vielse.

Hvorfor ikke i stedet forsøge at være åben og lyttende? Ikke partout anerkendende, men oprigtig nysgerrig?

Selvfølgelig skal vi pege fingre ad lovbrud og magtmisbrug, og vide at sige fra, når nogen overskrider andres og ens egne grænser. Men ingen behøver udskamme andre, eller forsøge at omskrive eller retouchere historien. Tingene er oftest mere tvetydige, end Metas algoritmer lader fremstå (og overhovedet har nogen kommerciel interesse i at nuancere).

Glæder mig for min del over at bo i et land, hvor 2 mennesker af samme køn kan blive kirkeligt viet. Men glæder mig ikke mindre over at være medlem af en folkekirke, hvor det er præsternes ret at henvise til en kollega, måtte de ikke selv ønske at forestå den pågældende vielse. Den forskellighed skal vi kunne rumme, og selvfølgelig skal vi kunne tale med hinanden—blive klogere på hinanden—på trods.

Måske åben- og nysgerrighed ikke kan konkurrere med fordoms- og hadefuldhed på kommercielle vilkår. Det står os imidlertid frit for at sige fra, og insistere på netop det modsatte af algoritmernes kassetænkning: at være åbne og nysgerrige. Som jeg tidligere har skrevet ville det give god mening at skabe, ikke bare en ny og bedre debatkultur, men vores eget cpr-validerede, alternative danske samtalerum.

Tænk sig, hvor meget vi kunne lære (af) hinanden.