Derfor genarbejd


Som den opmærksomme læser vil vide, tillader jeg mig at bruge verbet at genarbejde i bydeformen genarbejd. Ordet er min egen, direkte fordanskning af det engelske to rework, valgt i grøn kontekst, og en betydning der nærmer sig verberne at genanvende og at gentænke.

Ordet (domænet, virksomhedsnavnet) er mest af alt tænkt som et imperativ til mig selv, der af gammel vane helst bare vil have et givet stykke kreativt arbejde overstået, og ud af systemet så nemt og så hurtigt som muligt. Allerhelst uden hverken blod, sved eller tårer. Det frister stadig at lave alt muligt andet end faktisk få ordene ned på papiret eller malingen op på lærredet. Overspringshandlingerne er mange, og antallet stiger typisk i takt med de ubehagelige følelser en given opgave indbefatter.

Må desværre erkende, at jeg som kreativt menneske ikke er sat i verden for at lave (flere) standardløsninger, løse (flere) standardopgaver, eller aflevere (flere) standardsvar. Ingen nemme penge dér.

Det er nok bare sådan det ér. I det øjeblik en idé skal matrialiseres, lever arbejdet aldrig helt op til de forestillinger man har gjort sig på forhånd.

I hvert fald er det sådan det er for mig: Selv i et godt flow, er den kunstneriske proces langt fra gnidningsfri. Også på de gode dage er måden jeg arbejder mig ind i tingene alt andet end perfekt.

Fejler med andre ord hele tiden, og springer over hvor gærdet er lavest. Bliver irriteret, og skælder ud—og ved samtidig godt at netop tilbageslagene, og netop de små og store blindgyder er en uvurderlig del af processen.

Når det kommer til stykket, vil jeg derfor heller ikke være hverken kampene, eller alle dagdrømmene og alle de luftige idéer foruden. Kan vi ikke drømme det, kan vi heller ikke lege det eller skabe det, og uden den indre modstand undervejs, ville intet af det færdige arbejde i sidste ende vel virkelig have substans eller være noget værd.

Må desværre erkende, at jeg som kreativt menneske ikke er sat i verden for at lave (flere) standardløsninger, løse (flere) standardopgaver, eller aflevere (flere) standardsvar. Ingen nemme penge dér. Skal tværtimod satse hele butikken, og give de skide værker mere kant; give mig selv éthundrede, og turde være fuldkommen ærlig.

Præcis derfor er det heller ikke så vigtigt om det der kommer ud i første eller fyrretyvende forsøg er helt så rent og forfinet som det kunne være. Hovedsagen er at få lavet noget; så kan tingene fint rettes, videreudvikles, og genarbejdes hen ad vejen.

Den kreative proces er ongoing.

Jeg har således stadig enormt meget at lære, men får dog trods alt langt, langt mere af halmen i dag, end jeg gjorde for ti, femten, eller femogtyve år siden.

Derfor genarbejd.